Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Song chung thuy,hien lanh,tot bung.

Song rat hien lanh nhieu khi hay bi ke khac bat lat. Tot bung cùng tuy thuoc. Chung thuy voi ai rat thuy chung voi minh. That tha chat phac.

Cochung chi huong va y thuc song giong nhau. That tha,bao dung, chung thuy,co dao ducc

Chuyển lên trên