Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

đang ranh, yêu cho bạn xiu

la 1 người binh thuong, ít nói nhung hoa dong. co cong viec on dinh, đang song o sai gon.

khong can qua xuat sac, biết nau an, biết người tren người duoi. co le phep la dc, khong noi đời.

Chuyển lên trên