Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tôi đang rat nghiem tuc tìm MOT TINH YEU CUOI CUNG cho cuoc đời tôi !!

Tôi sinh 1969, người mien Nam , tôi khong noi đời, khong tham lam, khong thích deo nhieu nữ trang, tôi hoa dong va tôicdon gian .

Chuyển lên trên