Tìm mai khong ra, em chon ky vay

Tinh duyen lan dan nen cuoc đời dua day, khien em nao cùng bo tôi truoc. Tinh hien lanh, chua bao gio danh ai ma em nao cùng bo tôi het. Tôi phai mim cuoi de đi tiep. Cho 1 mọi tình duyen phan vay.

Mong muon tìm mot người binh di, don gian, khong thích sẻ sựa, nhung chiu kho, biết nau an cang tot, người co y nghia sẻ chung tay gop sực xay dung cuoc song.

Chuyển lên trên