tran khai

minh đang hoc nghe sựa dtdd minh uoc mong sao nai co mot cua hang rieng cua minh minh va ranh roi thi vo minh phu minh bạn hang va giu con o nha, uoc mo minh chi moc mac vay la hp lam roi

minh rat mong duoc lam qen voi cac bạn,, neu ai quan tâm minh thi lh minh nha —-9052905

Chuyển lên trên