Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người yêu lâu dài

It noi nhung hoa dong vui vẻ nhe, song binh di, yêu thien nhien, quan trong dao duc, ton trong (theo dao Phat)c

Cam thong chia se, co loi song lanh manh, chung thuy, ko vi vat chat, theo dao Phat

Chuyển lên trên