Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm phu nữ lam bạn

Sau bao bien co cuoc đời tôi hien tai binh than va on hoa nhat co the. Tôi khong con sự gian du ganh ghet, bu lai la sự chan thật va sự yêu thuong

Mong muon hop tuoi, khong phai la tôi đi doan ma la theo nhung gi da trai qua va chung kien, thi da phan nhung người hop tuoi sẻ hop ca tình cach, so thích va phat trien tot cùng nhau trong cuoc song va cong viec

Chuyển lên trên