Tìm người de co the nuong tua

Thuc ra tôi mong co ai do cuu giup tôi thoat khoi no nan. Tôi sẻ lam no le de tra on cùng duoc. Hay giup tôi voi a. Tôi cùng duong roi.khongmotsaubaysaumotkhongbaymothaichin

Co the cho tôi tua vao

Chuyển lên trên