Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Em moc mac

Tinh thang than trung thuc song noi tâm biết cham lo gd. Ghet gia đời quanh co .thích kinh doanh buồn bạn va noi cho gd .mong tìm dc ng chong co cùng so thích trong tương lai de som đi đến hônnhan

Mong muon tìm bạn trai doc than hoac da li đi de lam bạn neu co the tien tôi hôn nhân .Que quang ninh cang tot ko co thi SG cùng dc .song bạn linh co cai nhin lac quan . Am ap de hieu . Do luong bao dung vi tha . Chuan muc la chong . La cha song hieu biết va trung thuc đời voi gia dinh de dem lai HP cho nhau c mong muon ng chong hôn minh tu 4 tuoi cho len

Chuyển lên trên