Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Trai tìm khuyet một nửa

Co nhieu ton thuong trong cuoc song, tình tình nhe nhang, nhan nhin cao, song noi tam, than thien , biết lang nghe, biết chia se, ton trong người minh yêu va yêu thuong gia dinh.

Nguoi dan ong tình cam , chin chan, nhe nhang, co du can dam nam tay tôi đi het cuoc đời. ( Luu y chi người xac dinh nghiem tuc tien tôi hôn nhân tu 35-50, cac bạn it tuoi va linh tình lam on ko lam phien tôi).

Chuyển lên trên