Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Nguoi nha que.

Tôi la mot co gái nha que, lon len va song theo bạn chat cua mot cuoc song nha que thật thu, tuy tôi duoc tiep nhan nhung kien thuc trong va ngoai xa hoi, hien dai lan truyen thong nhung tôi van la mot co gái binh dan. Tôi song thien ve tình cam con người vi vay con người cua tôi luon yêu mem thong cam chia sẻ voi tất cả mọi nguoi. Mong rang qua nhung loii viet cua tôi, tôi sẻ tìm duoc nhung người bạn chân thành. Tuoi tac voi tôi khong gioi han, vi con người chung ta song voi nhau bạng sựy nghi khong phai chenh lech tuoi tac voi nhau. Xin chân thành cam on.

Tôi hy vong sẻ tìm duoc mot người bạn hieu va thong cam cùng tôic vi tôi nghi Van sự Tuy Duyenc Co duyen sẻ đi cùng nhau tren mọi neo duongc Tôi can bạn nghiem tuc vui vẻ.

Chuyển lên trên