Tìm một nửa yêu thuong

Thang tình, gio giao tiep dac biết voi người lon tuoi, mong cuoc song vua du khong thua khong thieu, hanh phuc

That tình, biết yêu thuong, quan tâm gia dinh, co chi cau tien, chung thuy, biết chia sẻ va thong cam

Chuyển lên trên