Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Chang biết ngay mai ra sao.thích thi den voi nhau thoi

Bt nhu bao ng bt khac.thích thi den voi nhau thoi

Bthuong va bdan nhu m la dc k đời hoi hay qtrong tien bac vat chat

Chuyển lên trên