Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tinh yêu dau co loi, loi do con nguoi

Minh co mot cau rat tâm dac: neu bạn muon dung lai , hay nghi tai sao bạn bat dau

Minh muon tìm mot bạn nữ biết lang nghe, biết chia se, thuong gia dinh

Chuyển lên trên