a đi tìm e

Minh la người hoa dong ,vui vẻ song co trach nhiem ,biết quan tâm nguii khac thích nau an .cham lo cho gia dinh.minh co cong viec on dinh hien nay minh lam ky thuat cho cty han quoc minh lam o tien giag

Hien,de thuong giản dị biết chăm sóc gia dinh

Chuyển lên trên