Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Di tìm manh ghep con thieuc.

La người vui vẻ hoa dong. Loi song lac quan, nhung đời khi cùng tram lang lai de ngam nhin cuoc song. la mot người tu nhan thay bạn than minh co khuyet diem nhieu hôn uu diem.

Thong minh, doc lap, ua nhin.

Chuyển lên trên