Tìm ——– lâu dài de tâm sự va yêu thuong, ko vi vat chat

Neu muon biết them thi kết bạn qua nick fb Tuan Jasper (avar nhu anh dai dien) hoac zalo + so dt —-4482139

De nhin, ko quan trong qua ve vat chat, lich sự, kin dao

Chuyển lên trên