Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Dam me cong viec kinh doanh

La 1 người cùng Kim Nguu ,tinh tình rat coi mo ,hoa dong vui tình ,nhung đời khi cùng rat noi tam,song co trach nhiem,la người đang tin cay, biết quan tâm chăm sóc người yêu,

de thuong chut hoac ua nhin ,sinh nam 94,95 thi tot ,hop tình, song thien ve tình cam .Neu co cùng so thích kinh doanh thi cang tot

Chuyển lên trên