Nguoi yêu muon thuo

Doc than (da ly hôn),co hai co con gái đi hoc xa.Dang tu kinh doanh nhung khong dung tai cho khi co co hoi phat trien sự nghiep ma tôi xem nhu la cuoc đời thu hai cua minh.Luon tu hoc,ren luyen bạn than va khong ngung vuon len thu hang cao nhat ma tôi co the vuon tôi.Tri tue-Kien thuc-Nang luc-Suc khoe-Su nghiep-The hien-Nang tam-Tan huong luon quyen vao nhau mot cach hai hoa.

Co hoan canh,nang luc,tinh cach va uoc mo kha giong tôi nhung nữ tình va khong can nhu tôi.Tinh cam phai dep va khong bao gio lay chuyen du gap bat cu tro ngái nao.

Chuyển lên trên