tìm người biết chia sẻ niem vui noi buồn trong cs

la người song noi tâm biết chia sẻ niem vui noi buồn trong cuoc song vs tất cả mọi người k quan trong tuoi tac chi can hop la duoc

biết chia sẻ niem vui noi buồn trong cuoc song ko quan trong tuoi tac chi can hop va hieu nhau la duoc

Chuyển lên trên