Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Ai dot het la vang rung tham,de loi mon cho bui lang thang/

Chan thanh ,nghiem tuc trong tình cam

Chung thuy, thong cam va chia sẻ buồn vui trong cuoc song,va thuc so muon huong tôi not gd hp

Chuyển lên trên