Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Cs nay met mọi qua

Tôi la người song kha noi tâm va khep kin. Tôi luon mong co 1 cs binh đi nhat ben con ngoan. Co cv on dinh de nuoi uoc mo lam nhung cv thien nguyen.

Tôi mong sẻ tìm duoc 1 người chap nhan tôi va chap nhan con gái tôi. Tôi mong người ay luon thau hieu va lang nghe. Chia sẻ nhung muon phien trong cs de cùng nhau vuot qua.

Chuyển lên trên