Tinh yêu la sự dong dieu la ki cua hai trai tim,nhu hoa chung mot nhip,la chia se,la gan ket,la xem ai do nhu the gioi..

Tinh yêu la sự dong dieu la ki cua hai trai tim, nhu hoa chung mot nhip , la chia sẻ , la gan kết , la xem ai do nhu ca the gioi , la muon ben ai do mot đời.

Tinh yêu la sự rung cam cua mot tâm hôn khi gap mot tâm hôn dong dieu, la sự hoa nhip cua hai trai tim, lam người ta nhin thay mọi vat tuoi dep hôn.

Chuyển lên trên