Mong muon tìm duoc bạn gái chung thuy.

Tôi luon mong cau co mot người bạn chung thuy cùng vai xat canh de lam len mot gd HP nho. Tôi Dang mong muon co mot người cùng tôi tao dung mot quan an nho hi vong nhip cau nay sẻ giup tôic

Chung thuy thật tha.

Chuyển lên trên