Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm người quen thật lac o duong giai phong

Minh ten nguyen van sam que ha nam, muon tìm bạn la nguyen thi ngoc khanh (khanh) sn 1987 o duong giai phong. Minh mat lien lac may nam nay, ai biết thong tin gi cua bạn khanh (khanh) xin bao lai cho minh biết thong qua dia chi, vansam933@—–.com hoac fb vansam hoac. Sdt —3468501, minh xin chân thành cam on

Minh ten nguyen van sam que ha nam, muon tìm bạn la nguyen thi ngoc khanh (khanh) sn 1987 o duong giai phong. Minh mat lien lac may nam nay, ai biết thong tin gi cua bạn khanh (khanh) xin bao lai cho minh biết thong qua dia chi, vansam933@—–.com hoac fb vansam hoac. Sdt —3468501, minh xin chân thành cam on

Chuyển lên trên