Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Can mot mọi quan he đang tin cay va ben vung. Ai thích đời mọi xin vui lòng đi cho khac cho.

Phuong cham song giản dị, chân thật, biết yêu thuong va bao dung.

Biet cam thong, chia sẻ va nhiệt thanh. Dan ong tuoi tu 45-65, cao tu 1m65 tro len. Biet cu xu, co cong viec on dinh.

Chuyển lên trên