It noi – thang tình

Thuong người nen hay bi loi dung, kien tri, thích đời dau va vuot qua thu thach, thích choi voi tre con ( cho minh tuoi tho ), thích choi voi người gia ( cho minh tri khon )

Can bạn gái khong xinh nhung co duyen vay thoi

Chuyển lên trên