Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Nguoi chân thành binh đi tìm vo

Tôi la người tuong đời huong noi, biết chien va cu xu lich thiep voi mọi người xung quanh. Tôi co kha nang kiem tien va song co trach nhiem, mong muon som tìm duoc một nửa yêu thuong cua đời minh.

Tôi can gap người song co trach nhiem va cùng huong ve gia dinh giong tôi, biết tran trong va thai do tot trong cuoc song. Suy nghi tich cuc de cùng vun dap va xay dung gia dinh hanh phuc

Chuyển lên trên