Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Song co trach nhiem voi gia dinh

Tôi la mot người song don gian,co Sao noi vay, khong thích noi đời,co khi thích nau an, va cùng thích tre con.

Duoc diem cua tôi de tha thu,doi luc quan tâm người khac hôn ca bạn than minh,cùng đời khi cùng co tình vui vui.

Chuyển lên trên