Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Ngot nhu mat đang nhu kho qua lai nho mai khong quen. Tinh yêu oi . Khi nao mọi tôi..

Mot người co trach nhiem. Lac quan va tran trong tình cam. Yeu quy tre con va co lòng vi tha. Biet chăm sóc gia dinh . An can chu dao va hieu chuyen. Dac biết rat chieu người yêu.

Nguoi dan ong doc than . Tuoi tu 40 den 50. Nghiem tuc trong tình cam.co trach nhiem va ton trong người khac. Song lac quan va tich cuc.

Chuyển lên trên