Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

đời người ngan lam, thanh xuan dan dan đi qua 1 cach nhanh chong.

nghe nghiep: mọi ra truong chua on dinh lam.

bạn than: hoi nong tình, chiu tìm tôi hoc hoi, khong hut thuoc, khong co bac, ruou, bia thi biết uong hok qua da, —–vien

Chuyển lên trên