Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Mau Thin

Thang va thật ! Da tung co nhung vap nga trong cuoc đời , song noi tâm , tình cam . Ko thích rang buoc , nhung song co trach nhiem . Hien tai đang lam Dong Y chuyen dieu tri cac benh ve xuong khop , cot song .

Can 1 người chân thành , hieu va thong cam .

Chuyển lên trên