Chi can nguoicKo che ngoai hinh tôi xau ma van mot lòng o ben va yêu thuong tôi la du

Chi can mot người ko che ngoai hinh tôi xau ma van chap nhan o ben va yêu thuong tôicthi tôi dam chac sau nay co ay sẻ ko phai kho

Khong dep khong hoan hao cùng khong saocchu can thật lòng yêu vi tình cam va biết nau an va bieta nge loi

Chuyển lên trên