Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn yêu chân thành

Trung thuc, hien, de hoa dong, ghet gia đời, ghet phan boi, chung thuy

coi trong tình cam, ton trong người khac, chung thuy trong tình yêu, biết yêu thuong va qui trong tình cam cua người bạn đời, lich sự, hoa nha, yêu thuong gia dinh, biết cham lo cho gia dinh, biết bao ve che cho cho người yêu, khong lang nhan, gia đời

Chuyển lên trên