Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Em oi hien ra di

Tôi la người hien lanh vui vẻ,song noi tam,kien tri, thuong người ,yeu hoa binh, trung thuc get gia đờicc.

Binh thuong thoichien va chung thuy biết quy trong hôn nhân

Chuyển lên trên