Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn đời chân thành

Tôi da li hôn rat lau, tôi la người phu nữ chinh chu, biết chia sẻ va chăm sóc gia dinh.

Tôi thích nau an, la người bạn chân thành va san sẻ voi người bạn đời.

Chuyển lên trên