Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm một nửa

Chan that, khong thích sự gia đời

Tìm một nửa du yêu thuong va bao dung,tuoi tu 37-48,cùng nhau vun dap mai am gia dinh. Cuoc song nay ngan ngui lam, xin hay thật lòng voi nhau. Neu ai do khong co thanh y, va dua gion xin dung lam phien.

Chuyển lên trên