Nguoi phu nữ quyen ru

Khong dep xuat sac.. cùng khong xau.. thích du lich bien, vui vẻ ( noi chuyen gay hai 1 ti), nau an ( cùng tâm big lam bep ma), am nhac ( chut chut)c Moi thu biết 1 chut itcdu lam phong phu người đời dien

Truoc tien la so thích phai hop gout.. hop nhan va thinh.. sau do mọi co the gap nhau tiep duocc Em hông kho tình lam dau.. chi la ng hoi bạn ron cv ti thoic thanh kieu .. vi da xem ho so em.. Neu nha y.. vui lòng de lai so zalo hay za heo gi gi do. Em sẻ hoi am lai nhe..

Chuyển lên trên