“Có một lần trong đời, tôi đã …

“Có một lần trong đời, tôi đã yêu rất sâu sắc dù biết chắc mối quan hệ ấy sẽ không đi đến đâu. Đôi khi, chính cái cảm giác không có được nó trọn vẹn đã khiến cuộc tình ấy trở nên đặc biệt trong lòng tôi…” -Hexe
Share this:

Vietdate App

Please follow and like us:

Chuyển lên trên