Có những ngày buồn hiu như thế

Có những ngày buồn hiu như thế

Mưa dầm dề ngoài cửa chẳng thôi

Nằm lăn lóc mặc thời gian trôi

Một mình thôi mà sao buồn thế…

Vì sao trai ngoan thường bị ế? Thời gian qua rồi, thằng con trai nào cũng phải lớ… “Khi người lỡ bước qua nhau The Most Common Complaints About casual dating, and Why They’re Bunk ❝Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu khôn…

Vietdate App

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Chuyển lên trên