Vietdate - Hẹn hò online, tìm người yêu an toàn, nghiêm túc và hiệu quả

“Đời người, tốt nhất chỉ nên y

“Đời người, tốt nhất chỉ nên yêu một lần .

Quen nhiều người, sẽ dễ dàng so sánh.

Yêu nhiều lần, sẽ mất dần cảm giác.

Chia tay nhiều lần sẽ thành thói quen.

Đến cuối cùng , bản thân cũng chẳng thể tin vào tình yêu.

Thật ra trong chuyện tình cảm, càng đơn giản bao nhiêu , càng hạnh phúc bấy nhiêu .”

“Đời người, tốt nhất chỉ nên yêu một lần . Quen nhiều người, sẽ dễ dàng so sánh. Yêu nhiều lần, sẽ mất dần cảm giác. Chia tay nhiều lần sẽ thành thói quen. Đến cuối cùng , bản thân cũng chẳng thể tin vào tình yêu. Thật ra trong chuyện tình cảm, càng đơn giản bao nhiêu , càng hạnh phúc bấy nhiêu .”

Vì không can tâm từ bỏ thôi…
(…
Em nhớ anh rồi. Cô không nén l… Sau khi chia tay, chúng ta sẽ phải trải qua một gi… Mỗi chúng ta sẽ luôn có một ng… Anh biết nhiều năm về sau nữa, mình có thể…

Vietdate App

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Chuyển lên trên
Biểu tượng menu bên phải