Đàn ông

Đàn ông: 3 điều nên quên đi: Tình cũ – Tiền cho vay – Kẻ phản bội 3 điều phải có: Tiền – Vợ – Con cái (Không đảo lộn thứ tự) 3 thứ không nên xoay quanh: Bếp núc – Phụ nữ – Quê hương 3 thứ nên hạn chế: Nước mắt – Rượu […]

Chuyển lên trên