Người ta nói :

. Chia tay rồi … Người ta nói : . Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn. . Nhưng mấy ai làm được điều đó. . Tình bạn có thể trở thành tình yêu, ngược lại thì còn phải suy nghĩ. Người ta nói: . Trong tình yêu, kẻ ở lại là kẻ chiến […]

12 quy tắc tình yêu bạn phải học thuộc lòng thì mới mong được hạnh phúc

Tình yêu vốn là chuyện không nên định nghĩa, cũng không nên lấy chuyện của người nọ để “áp” vào người kia. Nhưng có nhiều chuyện dù muôn đời thì vẫn đúng, những nguyên tắc “trường sinh bất lão” mà bạn nhất định phải thuộc lòng, thì mới mong giữ được mối quan hệ dài […]

Chuyển lên trên