“Người có yêu ta không?”…

“Ngư… “Người có yêu ta không?”… “Người có hối hận không?”… “Người có từng buồn khổ không?”…. [… Khi vòng thời gian luân chuyển, ta không hiểu mình đang chờ đợi điều gì nữa. Trăng trên trời tịch liêu, muốn làm tri âm cũng không giãi bày nổi. Một đời lang bạt, không tìm được […]

Chuyển lên trên