Có những câu nói, ta dành cho …

Có những câu nói, ta dành cho một người, tưởng chừng như rất bình thường và ngắn gọn, nhưng bản thân ta đã phải rất cố gắng để dẹp bỏ nhiều điều, mặc kệ mọi thứ, bất chấp tất cả, mới có thể thốt nên lời được. Vậy mà đối với người ta, lại chẳng […]

Chuyển lên trên