“Một lý do khiến cho chúng ta …

“Một lý do khiến cho chúng ta luôn cảm thấy bất an là do chúng ta luôn so sánh cuộc sống hậu trường của mình với hình ảnh trên sân khấu của cuộc đời người khác… Vì thế, hãy luôn nhớ rằng “tâm an vạn sự đều an, tâm bất an, vạn sự bất bình”

Share this:

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên