Yêu – đôi khi cũng chỉ là một …

Yêu – đôi khi cũng chỉ là một kiểu làm tổn thương lẫn nhau. Kẻ tàn nhẫn chọn cách làm tổn thương người khác. Người thiện lương thì chọn cách làm tổn thương chính mình…

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên
Biểu tượng menu bên phải