Vietdate.org-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

“Nếu có kiếp sau, ta nguyện bả…

“Nếu có kiếp sau, ta nguyện bảo hộ ngươi cả đời chu toàn, bình an hỉ nhạc.

Nếu chẳng còn kiếp sau, trước khi chết, cũng muốn ôm ngươi vào lòng.”

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên