Ngày bé tôi thường xuyên phải …

Ngày bé tôi thường xuyên phải nghe bố mẹ so sánh mình với: ‘’Con người ta’’

Đi học tôi lại thường xuyên nghe giáo viên chủ nhiệm so sánh lớp mình với: ‘’Lớp người ta’’ hoặc ‘’ Học trò người ta’’.

Đi làm tôi lại thường xuyên nghe sự so sánh mình với: ‘’ Nhân viên người ta’’ hoặc ‘’Công ty người ta’’.

bạn gái lại phải nghe: ” Bạn trai người ta”.

‘’Ờ, Đ.M (đẹp mặt) người ta’’

‘’Người Ta’’ chỉ là cái hình mẫu mà những người xung quanh áp đặt lên chúng ta thôi các bạn ạ. Việc cố gắng chạy theo một hình mẫu nhất định nào cũng có thể khiến chúng ta đánh mất đi bản thân mình.

Nếu cảm thấy mình đã sống tốt, sống khỏe, sống có ích và thoải mái với cách sống đó thì không việc gì phải học theo ‘’ Người Ta’’ nào cả.

Nếu bạn đang cố chạy theo ‘’Người Ta’’, hãy cẩn thận, vợ bạn có thể cũng sẽ trở thành ‘’Vợ Người Ta’’.

Hãy là chính mình! Vì các nguyên tắc, chuẩn mực được sinh ra để phá vỡ và dư luận được tạo nên để chúng ta đạp đổ.

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên