Vietdate - Hẹn hò online, tìm người yêu an toàn, nghiêm túc và hiệu quả

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Tâm bất biến

giữa dòng đời vạn biến

Sống không giận,không hờn,không oán trách

Sống mỉm cười với thử thách chông gai

Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai

Sống an hòa với mọi người chung sống.

Sống là động nhưng lòng luôn bất động

Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương

Sống yên vui danh lợi mãi coi thường

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên
Biểu tượng menu bên phải